Tambur

Tamburlanmış Bazalt Taşı

Rainbow tamburlanmış taş

Dere dönmüş çakıl taşı

Dere dönmüş

Tamburlanmış Granit taşı

Pink tambur taşı

Tamburlanmış Dolamit Taşı